در برنامه‌ی این هفته‌ی خط سوم از شبکه‌ی aryen TV عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک ” پژاک تنها نیروی انقلابی است که از لحاظ سیاسی، نظامی و فرهنگی در عمق استراتژیک رژیم استعمارگر اسلامی ایران حضور و فعالیت انقلابی دارد. پژاک در آمادگی تمام و کمال قرار دارد و با قاطعیت تمام در صحنه‌ی سیاسی ایران حضور داشته و دارد”.
در هشتمین سالروز حماسه‌ی قندیل باران بریتان عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک، در برنامه‌ی این هفته‌ی خط سوم از شبکه‌ی aryen TV شهدای حماسه‌ی قندیل را گرامی و لایه‌های از جنگ میان پژاک و رژیم استبدادی ایران را مورد بررسی قرار داد.
عضو مجلس پژاک به دلایل پیروزی پژاک در حماسه‌ی قندیل پرداخت و خاطر نشان ساخت” دیدگاه رژیم استبدادی ایران در مقابل پژاک متأثر از نگاه و جنگی که با احزاب کوردی در اوایل دهه‌ی ۶۰ بود. سپاه هیچ انتظار نداشت که با یک جنگ تمام عیار گریلایی روبرو شود. نیروهای نظامی رژیم که دارای آرایش نظامی کاملا جبهه‌ای بودند، قدرت مقابله با نیروهای چریکی که حضوری نامرئی و نامحسوس دارند و به شکل نامتقارن می‌جنگند را نداشتند. فلسفه و پارادایم، اراده، باور و ایمان رمز موفقیت نیروهای گریلایی است”.
وی در رابطه با دست‌آورد حماسه‌ی قندیل برای خلق کورد افزود” حماسه‌ی قندیل اعتماد به نفس فراوانی برای خلق کورد را پدید آورد تا در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حضوری فعالانه‌تر داشته باشد. حماسه‌ی قندیل نشان داد که با اتکا به نیروی وجودی خود می‌توان زیستی شرافت‌مندانه و اخلاقی و سیاسی را در خاورمیانه رقم زد”.
شهدای حماسه‌‌ی قندیل از سمبل بارز انقلاب و قیام یعنی قندیل محافظت کردند.
بریتان به تجربیات پژاک از جنگ قندیل اشاره نمود و گفت” شهدای حماسه‌‌ی قندیل از سمبل بارز انقلاب و قیام یعنی قندیل محافظت کردند. تمام هدف رژیم استعمارگر ایران فتح قندیل بود. زیرا قندیل در طول ۱۰۰ سال اخیر برای خلق کورد و حتی برای پژاک نیز مرکز مقدس و استراتژیکی بوده است. مسئله‌ی خلق کورد برای رژیم استبدادی ایران در هر چهار بخش کوردستان مهم می‌باشد و حمله به قندیل نیز در همین چارچوب شکل گرفت. برخلاف بسیاری از دیدگاه‌های واگرایانه‌ی نیروهای کورد که بسیار ازهم گسیخته مسئله‌ی کورد را تجزیه‌ و تحلیل می‌کنند، دیدگاه و عملکرد استعمارگران کوردستان کاملا منسجم و همپوشان با یکدیگر در هر چهار بخش کوردستان می‌باشد. دیدگاه و عملکرد آنان دشمنانه و در راستای چاره‌یابی مسئله‌ی کورد نیست. هر حزبی که خواهان تغییر و تحول در هر بخشی از کوردستان باشد، بدون پشتیبانی بخش‌های دیگر کوردستان به هیچ وجه قادر به این امر نخواهد بود و این خود بزرگترین تجربه برای پژاک بود”.
باران بریتان در رابطه با درس‌های که رژیم استبدادی ایران از جنگ قندیل آموخت، گفت” با نیروی نظامی و نیروی قهرآمیز، با توپ و تفنگ و با سرنیزه هیچ دولتی از جمله رژیم استبدادی ایران قادر نخواهد بود صورت مسئله‌ی کورد را پاک کند. رژیم استبدادی ایران به این نتیجه رسید که مسئله‌ی کورد با اقدامات نظامی از میان برداشته نمی‌شود و به هیچ‌وجه به این شکل قابل حل نیست.
بریتان در ادامه افزود” در طی ۸ سال اخیر تغییر و تحولات زیادی رخ داده است. خلق کورد نیز با توجه به تجربیات ۸ سال اخیر باید در تحولات سیاسی دارای خوانش درست و سریعی داشته باشد. خلق کورد با رویکرد و نظرگاهی منسجم می‌تواند از فرصت‌های زرین استفاده نماید. بهترین رویکرد می‌تواند در چارجوب انسجام و وحدت ملی قابل تعریف گردد.
بریتان در پایان برنامه به آمادگی پژاک اشاره و تسریح کرد”پژاک تاثیرگذارترین نیروی مبارز و مخالفی است که دارای جایگزین دموکراتیک در ایران است. پژاک تنها نیروی انقلابی است که از لحاظ سیاسی، نظامی و فرهنگی در عمق استراتژیک رژیم استعمارگر اسلامی ایران حضور و فعالیت انقلابی دارد. این سه گزینه به صورت همزمان در هیچ‌یک از اپوزسیون‌های مخالف رژیم استعمارگر ایران وجود ندارد. پژاک در آمادگی تمام و کمال قرار دارد و با قاطعیت تمام در صحنه‌ی سیاسی ایران حضور داشته و دارد “.