Monthly Archives: نوامبر 2021

ما اعصاب نداریم!

آرگش آلاسور امروزه جوامعی را شاهدیم که در شکل نهایی کنترل آن در دست سیستم مدرنیته‌ی سرمایه‌داری می‌باشد. ابعاد...

شکوه شهید

کاوان کامدین می‌خواهم از تو بگویم و جز تو از هیچ چیز دیگر، می‌خواهم از عالم و آدم، از...

پرواز تا آزادی

نامه‌ی فرزاد کمانگر که قبل از اعدام شهید احسان فتاحیان، برایش نوشته بود. هر شب ستاره‌ای به زمین می‌کشند...

Start typing and press Enter to search