ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان، پژاک در برنامه‌ی این هفته‌ی خط سوم گفت: اگر توافقات میان دولت ترکیه و حکومت ایران با محوریت و بر اساس نابودی خلق‌ کورد انجام پذیرد ما نیز در رویکردهای پیشین خود بازنگری خواهیم نمود. اگر قرار بر بروز جنگ باشد، عمق و گستره ی آن از جنگ قندیل به مراتب زیادتر و شدیدتر خواهد بود.
در برنامه‌ی این هفته‌ی خط سوم تلویزیون aryen TV زیلان وژین ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان پژاک یاد و خاطره‌ی شهدای ۱۴ جولای 1982 و تمای شهدای این ماه را گرامی و بر تحقق اهداف و آرمانهای آنان سوگند یاد نمود.
وژین در ابتدا خاطر نشان ساخت: مقاومت تاریخی شهدای زندان “آمد” بار دیگر در مقاومت لیلا گوون و در زندان اوین با عدم پذیرش تسلیمیت شیرین علم‌‌هولی، فرزاد کمانگر و فرهاد وکیلی و رفقایش نمود یافت.
زیلان وژین یاد و خاطره‌ی شهدای حماسه‌ی قندیل را گرامی و افزود: سال 2011 سالی تاریخی برای خلق کورد بود. ضربات مهلک وسنگینی بر سپاه پاسداران وارد شد که در نتیجه‌، رژیم استعمارگر ایران مجبور به عقب نشینی گردید. رژیم فاشیست ترکیه و حکومت استبدادی ایران در زمان حماسه‌ی قندیل به هیچ توافقی دست نیافتند. حال در تلاش برای توافقاتی جدید علیه پژاک هستند. اما باید بدانند ما در وضعیت کنونی نسبت به سال ۲۰۱۱ توانمندتر‌ و نیرومند‌تر هستیم. نیروهای شرق کردستان از هر زمانی بیشتر و آماده‌تر در عمق جغرافیای شرق کردستان قرار دارند.
وی ضمن هشدار به رژیم استعمارگر ایران در رابطه با درگیر‌ی‌های اخیر میان سپاه پاسدارن و یگان‌های دفاع از شرق کردستان YRK، خاطر نشان ساخت: از ۲۰۱۱ تا کنون میان ما و رژیم آتش بس بوده است. اما رژیم استعمارگر ایران تاکنون هیچگاه به این آتش‌بس پایبند نبوده و حملاتی را علیه نیروی‌های شرق کردستان انجام داده است. ما برای حل مسئله‌ی کورد پروژه‌هایی در سال ۲۰۱۸ ارائه نمودیم که هنوز بر همان نقشه‌‌ راه‌ خود اصرار می‌ورزیم. اما اگر توافقات میان دولت ترکیه و حکومت ایران با محوریت و بر اساس نابودی خلق‌ کورد انجام پذیرد ما نیز در رویکردهای پیشین خود بازنگری خواهیم نمود. ما تاکنون خواستار وقوع جنگ در جبهه‌ی شرق کردستان نبودیم، اما اگر قرار بر بروز جنگ باشد این جنگ دیگر مانند سابق نخواهد بود و عمق، شدت و گستره آن از جنگ قندیل به مراتب شدیدتر خواهد بود. نمایندگی اراده‌ی خلق کورد برای ما اساسی‌ترین اصل وجودی محسوب می گردد.
ریاست مشترک پژاک در رابطه با روابط دیپلماتیک میان برخی از احزاب شرق کردستان با رژیم استعمارگر ایران گفت: شواهد تاریخ به ما می‌آموزد تا با قرائتی صحیح از تاریخ در رابطه با زمان و مکان روابط گام برداریم. اگر هر حزبی در راستای آزادی کلیت کردستان گام‌های سیاسی و عملی ننهد، نمی‌تواند نماینده‌ی راستین و واقعی خلق کورد باشد. زمانی که هجمه‌ای همه‌جانبه از جانب استعمارگران کردستان در برابر خلق کورد صورت می گیرد، در همان زمان نیز روابط گرم دیپلماتیک نیز برقرار می گردد. تضعیف احزاب شرق کردستان از اساسی‌ترین پایه های توافقات میان دولت ترکیه و دولت ایران می‌باشد. چنین روابطی میان برخی از احزاب شرق کردستان و رژیم استعمارگر ایران نه در راستای حل مسائل سیاسی- اجتماعی خلق کورد بلکه تنها برای یافتن نقاط ضعف آن احزاب توسط رژیم می‌باشد.
وی در ادامه به اتحاد و هم راستایی احزاب در شرق کردستان اشاره و افزود: دیار غریب نمود خط اتحاد و همگرایی کردها است. با وحدت احزاب شرق کردستان می‌توان راه دیار غریب را تداوم بخشید. در وضعیت کنونی ایجاد کمیته‌های مشترک در میان احزاب همچون کمیته‌های دیپلماسی، فرماندهی راهبردی و عملیات مشترک، رسانه و… می‌تواند جوابگوی حل مسئله‌ی کورد در شرق کردستان باشد. نقشه‌ راه پژاک که پروژه‌ای استراتژیک می‌باشد و تنها راه‌حل چاره‌یابی حل مسائل کورد در شرق کردستان است.
وژین در پایان برنامه نیز در رابطه با شهادت دیار غریب گفت: حلقه‌ی مبارزات خلق کورد و جنبش‌آزادی‌بخش آپویی روز به روز بزرگتر و گسترش می‌یابد. دیگر مبارزات خلق‌کورد و آزادی‌خواهان در مرحله‌ی تاریخ ساز قرار دارد. استعمارگران و نوکران جنوب کردستان با شهید نمودن دیار غریب، جنبش آزادی‌خواه آپویی و خلق کورد را مورد هدف قرار دادند. دیار غریب با مبارزات خود خواستار ریشه‌کن نمودن خط خیانت و استعمارگری در کردستان بود.صیانت خلق کورد از شهید “هلمت” نشان از وفاداری به راه شهید دیار و نیرومندتر شدن مبارزات در برابر استعمارگری و خیانت می‌باشد.