شهیدان

به خانواده‌های محترم و معزز شهدای راه آزادی و دمکراسی در شرق کُردستان و ایران

«تعلق به خلق کُرد تلخ است، گریز از آن نیز نامردی»                                                                                                                                                            «رهبر آپو» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره‌ی...

Start typing and press Enter to search