بیانیه مشترک پژاک و کودار

توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ علیه رهبر خلق‌کُرد، رهبر آپو ۲۴ سال کامل را پشت‌سر گذاشت و وارد ۲۵امین سال می‌گردد. مبارزات بی‌امان رهبر آپو در کنار خلق کُرد در اوج ادامه دارد و توانسته توطئه را دچار شکست و ناکامی سازد. با این وجود، توطئه بین‌المللی کماکان به طرز مخاطره‌آمیزی ادامه دارد و در سال ۲۰۲۳ که دوران حبس رهبر آپو پایان می‌یابد، خلقمان تداوم این توطئه و اسارت رهبری را به هیچ‌وجه تحمل نمی‌کند و مبارزه علیه آن را با نیرومندی تمام ادامه می‌دهد.

باوجود گذشت ۲۴ سال کامل از توطئه هژمونی فاشیست و ضدخلق سرمایه‌داری و امپریالیسم جهانی علیه رهبر آپو و خلق‌کُرد، هنوز هم دشمنان خلقمان قصد تداوم اسارت رهبر آپو در امرالی را درسر می‌پرورانند. در سال ۲۰۲۳، هم پیمان لوزان و هم اسارت رهبر آپو به پایان می‌رسد. تحولاتی که امروز با شدت‌گیری جنگ در کُردستان روی می‌دهد، نشان از تصمیم دشمن برای تداوم ستم علیه خلق‌کُرد و اسارت رهبر آپو دارد. در این سال سرنوشت‌ساز و درحالی که مسئله کُرد به یمن مبارزات خلق‌کُرد و رهبرش رهبر آپو جهانی گشته، دول توطئه‌گر سیستم امرالی را برای عدم برخورداری رهبر آپو از طبیعی‌ترین حقوق انسانی، بی‌رحمانه بکارمی‌گیرند. همان دول، سیستم شکنجه و انزوای امرالی را به وجود آورده‌اند تا اجازه ندهند حتی حقوق مندرج در منشور جهانی حقوق بشر شامل حال رهبر آپو گردد. تمامی تلاش دشمن نقض قوانین انسانی و بین‌المللی با هدف ممانعت از آزادی رهبر آپو پس از اتمام دوره کامل حبس ابد می‌باشد. دشمن با استفاده از تمامی امکانات خود از ارتش و نهادهای دولت گرفته تا رسانه‌ها به حمله سیاسی علیه رهبر آپو دست می‌زند تا خلق کُرد را مرعوب و از راه مبارزاتی‌اش منصرف سازد. با تمام توان به توطئه در امرالی و سراسر کُردستان ادامه می‌دهند تا خلق و رهبرش را دچار پشیمانی و شکست سازند. بنابراین، توطئه بین‌المللی، تمامی موجودیت خلق کُرد را آماج بی‌رحمانه‌ترین حملات نسل‌کشانه قرارداده. درحالی که با پایان یافتن دوران حبس، لازم است امسال رهبرآپو آزاد شود، نظام فاشیست ترکیه و دول هژمونی جهانی دست به دست هم داده‌اند تا اجازه ندهند رهبر آپو از «قانون امید» برای آزادی استفاده نماید. دشمن فاشیست قصد دارد با تداوم بی‌رحمانه نسل‌کشی، آسمیلاسیون و نظام فشار و شکنجه و انزوا، خلق کُرد را به تسلیم‌پذیری وادارد و از مسئله کُرد و حل آن بگریزد، اما مبارزات خلق کُرد تمامی امیدهای دشمن را به یأس مبدل ساخته. امروز مسئله جنگ و صلح بخاطر مبدل ساختن مسئله کُرد به گره‌کور از جانب هژمونی جهانی، از مرزهای چهاربخش کُردستان فراتر رفته و بین‌المللی گشته. رهبر آپو با خنثی‌ساختن اهداف نابودگر توطئه، مسئله کُرد و جنگ و صلح در چهاربخش کُردستان را جهانی ساخته. فلذا ابرقدرت‌های جهان و سازمان‌های جهانی دیگر مجال گریز از مسئله کُرد و آزادی رهبر آپو را ندارند. برای نخستین بار خلق کُرد و جنبش مبارزاتی آن در رویارویی با شدیدترین توطئه بین‌المللی تاریخی دچار واگرایی و شکست نشده. خلقمان تحت رهبری رهبر آپو دفاع مشروع را علیه سیستم توطئه امرالی گسترش داده تا صلح و دمکراسی به میان بیاید. اسارت رهبر آپو بزرگترین ستم و جفای دول توطئه‌گر علیه خلق‌کُرد و خلق‌های خاورمیانه می‌باشد و روند آزادی این خلق‌ها را به عقب‌انداخته. بنابراین توطئه و جنگ بصورت توأمان علیه رهبر آپو و خلق‌ها ادامه دارد و نیازمند گسترش مبارزات خلقی است.

در شرق کُردستان در ۲۶ بهمن ۱۳۷۷ قیام خلق در محکومیت توطئه بین‌المللی آغاز و در سوم اسفند به اوج رسید. قیام سوم اسفند یک نقطه‌ عطف در تاریخ گشت و بیداری خلق‌های شرق کُردستان و ایران را به همراه داشت. امروز نیز تحت شعار «ژن، ژیان،‌ آزادی» که بانی راه و فلسفه آن رهبر آپو می‌باشد، خیزش انقلابی خلقمان در تداوم قیام زنجیره‌ای سوم اسفند ادامه دارد. خلق‌کُرد در شهرهای مختلف شهدای زیادی را تقدیم نمود و آبستن قیام «ژن، ژیان، آزادی» در سال ۱۴۰۱ شده که در سطح ایران علیه توطئه‌گری و نسل‌کشی دشمنان ادامه دارد. جنگ و مبارزه انقلابی خلق که از سوم اسفند ۷۷ آغاز شد، امروز با خیزش ژن ، ژیان، آزادی در شرف ثمردادن است. زنان در این انقلاب، پیشتازان نجات جامعه و اکولوژی و امید به رهایی برای خلق‌ها هستند.

«حزب حیات آزاد کُردستان(پژاک)» و «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کُردستان(کودار)» ضمن محکوم‌کردن توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه و گرامی‌داشتن یاد و خاطره شهدای جنبش آزادیخواهی، بویژه شهدای سوم اسفند ۱۳۷۷ و شهدای انقلاب «ژن، ژیان، آزادی»، رنج‌های تمامی خانواده‌های شهدا و مبارزان انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» را ارج می‌نهیم. از تمامی جوانان، زنان، کارگران، معلمان، روشنفکران، اصناف و اقشار ستمدیده جامعه ایران و شرق کُردستان دعوت بعمل می‌آوریم که در سالگرد توطئه بین‌المللی مبارزات را با تأسی به روح انقلاب ژن، ژیان، آزادی به اوج برسانند. تنها ضامن آزادی خلق کُرد و رهبر آپو، مبارزات بی‌وقفه و جسورانه خلقمان در هر چهاربخش کُردستان  و نیروهای دمکراتیک است. تحمیل انزوای مطلق بر رهبر آپو، همانا تحمیل ستم علیه خلق کُرد می‌باشد. سرنوشت خلقمان و رهبر آپو در‌هم‌تنیده و به هم گره‌خورده و به یک مسئله بزرگ جهانی مبدل گشته. خلق کُرد و خلق‌های خاورمیانه با ارتقای مبارزات نستوه خود می‌توانند امسال را به سال آزادی خود و رهبر آپو مبدل سازند. ما، پژاک و کودار سوگند یاد می‌کنیم که در کنار خلقمان و خلق‌های تحت ستم و با پایبندی به انقلاب ژن، ژیان، آزادی، مبارزاتمان را برای آزادی رهبر آپو و خلقمان ادامه دهیم و تا رسیدن به آزادی و دمکراسی دمی از پای ننشینیم. آزادی با مبارزه و خیزش انقلابی حاصل می‌شود. امسال، سال آزادی رهبر آپو و انقلاب ژن، ژیان، آزادی است.

حزب حیات آزاد کُردستان(پژاک)

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کُردستان(کودار)

۱۳  فوریه ۲۰۲۳ / ۲۴ بهمن ۱۴۰۱