فراخوان پژاک برای کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان شمال و روژاوای کردستان

وقوع زلزله شدید در سحرگاه امروز، ۶ فوریه ۲۰۲۳ در شمال و روژاوای کوردستان که منجر به جانباختن شمار زیادی از شهروندان میهن‌دوست شد، مایه تألم و تأثر خلقمان شد. «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» به خانواده‌های جانباختگان و خلق‌کورد، ترک و عرب در شمال‌ و روژاوای  کردستان، ترکیه و سوریه تسلیت می‌گوید و برای مجروحین آرزوی سلامت عاجل دارد.

به موجب وقوع زلزله شدید در شمال و روژاوای کردستان بویژه در شهر بازارجخ و عنتاب تعداد بسیار زیادی از ساختمان‌ها ویران شده و شمار زیادی جان‌سپرده و مجروح شدند. در سرمای شدید زمستان و درحالی که بحران‌های معیشتی ناشی از اقدامات ستمگرانه دول حاکم خلقمان را تحت فشار قرارمی‌دهد، وقوع بلایای طبیعی چون زلزله زندگی روزمره زلزله‌زدگان را با فاجعه معیشتی روبرو می‌سازد. بی‌شک بخش بزرگی از این خسارات‌ها و تلفات جانی ناشی از عملکرد ضدانسانی دولتمردان مستبد و سرمایه‌پرستانی است که در امر حفظ جان خلق دچار ستم می‌شوند. دول حاکم که فقط به سرمایه و منفعت و حاکمیت زورمدارانه می‌اندیشند، در حوزه ساختمان‌سازی، سیستمی بسیار خطرناک بنیان نهاده‌اند. اگر حوزه‌های خدمات‌رسانی بخوبی وظایف خویش را بجای می‌آوردند، قطعا تلفات ناشی از زلزله بر اثر بی‌قاعدگی و وضعیت ساختمان‌سازی بسیار بد، کم می‌بود.

در شرایطی که چند روز پیش در شهر خوی شرق کردستان و امروز در شمال و روژاوای کردستان زمین‌لرزه روی داده، در اواسط زمستان بی‌سرپناه‌شدن خلقمان مایه تألم و رنج فراوان است. لذا حزب حیات آزاد کردستان(پژاک) از خلق‌ میهن‌دوست و انسان‌دوست کورد دعوت بعمل می‌آورد که برای کمک‌رسانی سریع به خلق محروم‌مان در مناطق زلزله‌زدن اقدام کنند. تنها در سایه پشتیبانی خلقمان از زلزله‌زدگان می‌توان این شرایط سخت و دشوار را پشت سر گذاشت. پژاک باردیگر به همه خانواده‌های جانباختگان و خلق کورد و نیز خلق‌های ترکیه و سوریه تسلیت می‌گوید. همبستگی و تلاش آحاد خلقمان در شرق کردستان و اروپا می‌تواند کمک شایانی به التیام دردهای زلزله‌زدگان باشد.

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)

۶ فوریه ۲۰۲۳