به افکار عمومی

 

جنبش «ژن، ژیان، آزادی» با مشارکت همه خلق‌های ایران و شرق کردستان و با هدف کسب «آزادی» کامل، خمیرمایه بزرگترین انقلاب قرن بیست‌ویکم بر پایه آزادی زنان و خلق‌ها را برساخته. شور و شعف این قیام، سراسر ایران و شرق کردستان را به خروش آورده. قیام خلق‌ها بی‌تردید از هم‌اکنون به سطحی رسیده که دستاوردهایی دارد و تضمین‌کننده آزادی در آینده نزدیک می‌باشد.

قیام خلق‌ها امروز حول محور مفهوم ناب و یگانه «آزادی» خروشیده و بسوی تشکیل ملت دمکراتیک مبتنی بر آزادی تمامی جامعه اعم از زنان و خلق‌ها و نجات محیط‌زیست، جریان دارد. سیاست‌ها و برنامه‌های جنگ‌افروزانه و نسل‌کشانه با هدف سرکوب ددمنشانه از سوی جمهوری فاشیست ایران ره‌ به جایی نخواهد برد. حتی فراتر از آن، خیزش‌های خلقی از 25 شهریور موجب تضعیف توان سرکوبگری نیروهای رژیم و استیصال آنها شده، طوری که در 43 سال گذشته بی‌سابقه است. هم آزادی زنان و کل جامعه از هم جدایی‌ناپذیرند هم آزادی و دمکراسی‌خواهی خلق‌ها و ملیت‌های متکثر در سراسر ایران. این قیام، در سرآغاز، قیام اتحاد خلق‌ها با پیشاهنگی زنان است که در افق خود تنها کسب آزادی را نظاره می‌کند. لذا همه خلق‌های ایران در مسیر رهایی از ظلم و ستم مضاعف رژیم دیکتاتور، نسل‌کش و زن‌ستیز، محکوم به «مبارزه مشترک و همگرا»‌هستند.

تنها شرط پیروزی کامل خیزشها، پی‌ریزی بنیان‌های آن بر ستون‌های وحدت سراسری در ایران و شرق کردستان است. هر حزب، سازمان، جنبش و تشکلی که بخواهد از ریل این وحدت و همگرایی با فلسفه و شعار «ژن، ژیان، آزادی» خارج گردد و به جانب قدرت‌طلبی بلغزد، محکوم به فنا خواهد شد. خصایص بارز این خیزش اجازه نمی‌دهد رهیافت، شعار، گرایش و امیالی قدرت‌طلبانه که صفوف اتحاد خلق‌ها را برهم بزند، در پیش گرفته شود. طبیعت این قیام جنبشی‌بودن آن بصورت مبارزه سراسری است که راهکارها و شیوه‌های مبارزه علیه رژیم دیکتاتوری و فاشیستی ایران را به نحو احسن پیدانموده و به پیش می‌تازد.

تا به امروز، هفتم مهر 1401، خیزش‌ها به سطح قابل‌توجهی رسیده، پاسخگوبوده و مفید واقع‌گشته، اما از این‌ پس لازم است به سطحی ارتقاءیافته‌تر گام‌نهد و با تکیه بر روش‌های هم‌پوشان «اعتراض و اعتصاب» به «تنوع روش‌های مبارزه‌گری» تحول یابد. بیایید اعتراضات و اعتصابات سراسری با مشارکت زنان، کارگران، دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، روشنفکران، استادان دانشگاه‌ها، بازاریان، فعالان سیاسی – مدنی، ورزشکاران، هنرمندان، روستائیان و سایر اقشار و اصناف را وارد مرحله‌ای جدید و گسترده‌تر سازیم.

بدین‌وسیله، ما بعنوان «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)»‌،‌ «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار) و «جامعه زنان آزاد شرق کردستان(کژار)» از عموم خلقمان در شرق کردستان دعوت بعمل می‌آوریم که در «اعتصاب عمومی روز شنبه 9 مهرماه 1401» مشارکت غیرتمندانه بعمل آورند. همه اپوزیسیون آزادیخواه و دمکراسی‌طلب ایرانی، جنبش‌های زنان آزاد و تمامی خلق‌های ایران را فرامی‌خوانیم که یکصدا و هم‌گرا از «اعتصاب عمومی روز شنبه نهم مهر در شرق کردستان» پشتیبانی کامل نمایند. قدر‌مسلم، ضروری است که «اعتراضات شبانه‌روزی» به موازات «اعتصاب‌ عمومی» تداوم یابد و در آن وقفه ایجاد نشود. با گسترش مبارزات خلقی می‌توان از جنگ‌افروزی و نسل‌کشی ممانعت بعمل آورد و آزادی را کسب نمود. پیروزی از آن خلق‌هاست.

 

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)

جامعه زنان آزاد شرق کردستان(کژار)

7 مهر 1401

29 سپتامبر 2022