بیانیه پژاک

 

بمباران‌های امروز، 28 سپتامبر 2022 نظام فاشیست و اشغالگر ایران علیه مناطق غیرنظامی و مقرهای «حزب دمکرات کردستان – ایران» در کویه و «حزب کومله» در زرگویز اقلیم جنوب کردستان را بشدت محکوم می‌کنیم.

در روزهای گذشته، 26 و 27 سپتامبر، حمله فاشیسم ترکیه با هماهنگی فاشیسم ایران به منطقه کوهستانی آسوس علیه مواضع گریلاهای حزبمان پژاک و امروز حمله موشکی و پهپادی به مقرهای احزاب کومله و دمکرات نمود بارزی از تلاش دشمنان هرچهاربخش کردستان برای منحرف ساختن افکار عمومی از تمرکز بر قیام سراسری در ایران و شرق کردستان، می‌باشد. رژیم فاشیست ایران می‌کوشد با توسل به این حملات، گذشته از انحراف افکار عمومی، زمینه‌های سرکوب خشونت‌طلبانه و نسل‌کشانه را با ارعاب خلق قیام‌کننده‌مان، مهیا گرداند. دول فاشیست حاکم بر کردستان امروز با تمام توان می‌کوشند که در برابر اتحاد خلق‌کورد در هر زمینه و فرصتی بصورت هماهنگ و هم‌پیمان خلقمان, احزاب و سازمان‌ها و فعالان مدنی را به انحاء مختلف مورد هدف قراردهند، لذا هرچهار بخش را به میدان جنگ عملی مبدل‌کرده‌اند. این، پیشبرد یک وضعیت جنگی علیه مبارزترین خلق‌ یعنی خلق‌کورد می‌باشد. دشمن می‌کوشد جواب فلسفه حیات‌بخش «ژن، ژیان، آزادی» را با جنگ و خون‌ریزی بدهد که این حربه‌ها از همین اوان شکست‌خورده است. دشمنان تضعیف شده‌اند و انقلاب خلقمان نیرومندتر گشته است به همین دلیل دشمن تاب تحمل پیشاهنگی و پیشرفت خلقمان و افکار آزادیخواهانه آن را ندارد.

ما همچو «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» ضمن محکوم‌کردن مجدد این حملات رژیم ایران به مواضع احزاب دمکرات و کومله در کویه و زرگویز اقلیم کردستان، شهادت هم‌میهنان غیرنظامی و پیشمرگه را تسلیت می‌گوییم. بی‌شک چنین حملاتی که خطرات علیه خلق‌کورد را افزایش می‌دهد خطرناک می|‌دانیم و تاکید می‌کنیم که قابل قبول و قابل‌ تحمل نیست. چنین حملاتی مایه تضعیف روحیه انقلابی‌گری خلقمان در مبارزه با نسل‌کشی دشمنان نخواهد شد. آنچه خلقمان را به آزادی می‌رساند، تداوم مبارزه و قیام علیه ظلم و ستم دشمنان است. تنها دوست و تکیه‌گاه محکم خلقمان همانا تک‌تک کوهستان‌های سربه‌فلک‌کشیده کردستان است. با مبارزه مداوم به پیروزی می‌رسیم، بنابراین خلقمان را به اتحاد ملی – دمکراتیک فرامی‌خوانیم.

 

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)

2022-09-28