بیانیه کمیته دیپلماسی پژاک

 

به افکار عمومی و خلقمان

در روز 26 سپتامبر 2022 جنگنده‌های ارتش اشغالگر ترکیه از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر به مواضع نیروی گریلا در منطقه کوهستانی آسوس حمله کرده و 15 بار نقاطی را بمباران کردند که خوشبختانه هیچگونه تلفات جانی دربرنداشت. ما بعنوان کمیته دیپلماسی «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» این حملات ارتش اشغالگر ترکیه فاشیست را بشدت محکوم می‌کنیم.

حملات هوایی ارتش اشغالگر ترکیه به منطقه آسوس با هماهنگی رژیم زن‌کش و مردم‌کش ایران انجام گرفت، زیرا در مرحله‌ای که قیام سراسری در ایران و شرق کردستان ادامه دارد، حملات توپخانه‌ای سپاه پاسداران اشغالگر و بمباران‌های هوایی ارتش فاشیست ترکیه با تعرض به خاک اقلیم جنوب کردستان به موازات هم و با هماهنگی پیشین انجام می‌گیرد. هر دو نظام فاشیست لازم دانستند که در روزهای اخیر به چنین حملاتی برای تضعیف روحیه خلق قیام‌کننده شرق کردستان دست بزنند و موضوعات قیام خلق‌های ایران و طرح مسئله کورد را به حاشیه برند. هدف این دو دولت فاشیست، افزایش فشارها بر خلق آزادیخواه و دمکراسی‌طلب کورد و نیز منحرف‌کردن اذهان عمومی منطقه و جهان از موضوع قیام سراسری در ایران است تا با ارعاب‌گری به نوعی فرافکنی در خصوص مقوله قیام سراسری در شرق کردستان دست بزنند. عمل هماهنگ دو رژیم اشغالگر در تقابل با اتحاد خلق‌ها و مردم ایران است. بی‌شک چنین حملاتی از جانب دشمن فاشیست موجب تضعیف ما نخواهد شد و مصرانه‌تر به مسیر مبارزه تا آزادی ادامه می‌دهیم.

هر دو رژیم فاشیست ایران و ترکیه هرچند در خصومت تاریخی بسر می‌برند اما در زمینه مسئله کورد و سرکوب خلق‌ها هیچگونه اختلافی ندارند و با انجام توافقات و همپیمانی‌های مشترک، جنبش آزادیخواهی خلقمان را مورد هدف قرار می‌دهند.

ما بعنوان «کمیته دیپلماسی پژاک» ضمن محکوم کردن مجدد حملات هوایی ارتش فاشیست ترکیه به کوهستان‌های آسوس و همچنین همپیمانی‌ها و هماهنگی‌های میان دو دولت فاشیست ایران و ترکیه، اعلام می‌داریم: درحالی که قیام سراسری در ایران و شرق کردستان با پیشاهنگی قدرتمندانه خلق کورد جریان دارد، حمله هوایی به آسوس تصادفی نیست و اهدافی پلید و نابودگرانه در پشت خود دارد. بدون شک این حمله در تقابل با اعتراضات خلق‌هاست. بدین‌وسیله ضمن قدردانی از خلق‌های ایران و شرق کردستان و فداکاری‌های خلق‌کورد، از قیام برحق و آزادیخواهانه خلق و زنان پشتیبانی می‌کنیم. چون آزادی نزدیک است، تداوم خیزش‌ها سرنوشت‌ساز و کارساز می‌باشد. این قیام با آزادی زن شروع شده و با آزادی همه خلق‌ها به نتایج نهایی خواهد رسید.

 

کمیته دیپلماسی «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)

2022-09-27