هشتادمین شماره از مجله‌ی سیاسی، ایدئولوژیک و اجتماعی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) منتشر شد.

در این شماره از مجله آلترناتیو که به محوریت پدیده‌ی کولبری و سیاست‌های ضعیفه‌سازی جامعه منتشرشده، به ‌آسیب‌شناسی و ارائه‌ی راهکار و رهیافت‌های دموکراتیک و کارآمد جهت مواجه و چاره‌یابی با معضلات و بحران‌های دامن‌گیر ایران و شرق کوردستان پرداخته‌شده است. در بخش دیگری از این مجله، مقالات و مباحثی در رابطه با تشریح، واکاوی و افشای سیاست‌های پلید سپاه پاسداران در منطقه، ایران و خصوصاً شرق کوردستان ارائه‌ شده‌است.

برای دریافت pdf مجله‌ی آلترناتیو می‌توانید کلیک را بزنید.