در سال‌های اخیر شاهد طوفان تغییر و تحولی هستیم که منطقه را فراگرفته و خشم و اعتراض خلق‌ها بر ضد حاکمان مستبد و خودکامه، به اوج خود رسیده است. خلق‌های ایران نیز با توجه به پیشینه‌ی فرهنگی و تاریخی خود، بار دیگر در آبان‌ماه امسال اقدام به اعتراض و اعتصابات سراسری نمودند. ر‍‍ژیم دیکتاتور جموری اسلامی ایران بنابر ذهنیت و سنت دیرینه‌ی خود این بار نیز، اقدام به سرکوب وحشیانه اعتراضات مسالمت‌آمیز و دموکراتیک مردم نمود. در جریان این سرکوب هزاران نفر از شهروندان شهید، مجروح و بازداشت شدند. سران ر‍ژیم نه‌تنها به مطالبات برحق مردم هیچ وقعی ننهاده و معترضان را “اشرار” خطاب می‌کنند؛ بلکه با تشدید فضای سرکوب و ارعاب، سعی در سرپوش نهادن بر اقدامات ضد‌انسانی خود دارند. در این راستا حتی از تحویل دادن جنازه‌ی قربانیان به خانواده‌هایشان امتناع ورزیده و از برگزاری مراسم بزرگداشت آنها ممانعت می‌کنند. بدون شک وضعیت‌ کنونی ایران که هرروز بر دامنه و عمق بحران‌های آن افزوده می‌شود، نشات گرفته از ذهنیت تمامیت‌خواه و سیاست‌های غلط و ناکارآمد حکومت و دولت ایران است.
در سال‌های اخیر فشار مضاعف و کمرشکن اقتصادی آنچنان مردم را در تنگنا قرار داده که بسیاری حتی از تامین ابتدایی‌ترین نیازهای روزانه خود عاجزند. در جامعه ایران و خصوصا شرق کوردستان روزانه شاهد اتفاقات ترا‍‍ژدیکی هستیم که دل هر انسان آزادیخواهی را به درد می‌آورد، کشتار روزانه کولبران کورد به امری عادی و سرگرم‌کننده برای د‍ژخیمان رژیم مبدل شده است. در تازه‌ترین رویداد مشاهدە شد که دو کولبر نوجوان مریوانی، به‌ناچار و برای تأمین مایحتاج روزانه‌ی خود و خانواده‌هایشان در مرزهای صعب‌العبور کوردستان، قربانی سیاست رژیم دیکتاتور ایران شدند.
علی‌رغم تمامی این کشتار و سرکوبگری حکومت، خلق‌های ایران همچنان بر مبارزه و مقاومت برای عدالت‌خواهی اصرار می‌ورزند، فراخوان و پیام‌های دادخواهی خلق و خانواده‌های قربانیان اعتراضات آبان ماە بیانگر اصرار در مسیر آزادی است. همچنین چهلمین روز شهادت پویا بختیاری کە مصادف است با آغاز اعتراضات دیماه ٩٦ یاد کلیە قربانیان راه آزادی به‌ویژه آبان‌ماه ٩٨ را گرامی می‌داریم. در این راستا از ابتکار عمل خلق و حرکت اعتراضی پشتیبانی نموده و از تمامی خلق‌های ایران و شرق کوردستان دعوت می‌کنیم که به‌صورت گسترده و فعال در مراسم‌‌ جانباختگان شرکت کنند؛ بدان شیوە که در شهر مریوان مردم مراسم خاکسپاری دو نوجوان کورد را برگزار کردند. با تداوم اعتراضات، مبارزات علیە دیکتاتوری را بە اوج برسانیم.
مجلس حزب حیات آزاد کوردستان ـ پژاک
٣ دیماە١٣٩٨