بیانیه مشترک پژاک و کودار برای نوروز

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک) و جامعه دمکراتیک آزاد شرق کردستان (کودار)‌ به‌مثابه پیشاهنگان جنبش آزادیخواهی شرق کردستان پیشاپیش عید نوروز را به تمامی خلقمان و خلق‌های تحت ستم تبریک می‌گوییم. نوروز جشن عظیم خلق‌کُرد برای پیشروی در مبارزات بصورت مستحکم‌تر از سالهای گذشته است. یاد و خاطره همه شهدای راه آزادی در بهار نوین گرامی‌باد.

جشن‌های خلق‌کُرد به دلیل تداوم سیاست‌های نسل‌کشانه دشمنان، هرساله در تب و تاب کسب آزادی، به مثابه یک قیام تبلور می‌یابد. لازم است امسال نیز جشن نوروز در حد یک قیام باشکوه بعنوان بخشی بنیادین از جنبش انقلابی خلق برگزار گردد. چه‌بسا رفتن بسیاری از شهرها و روستاها به استقبال نوروز نشان‌دهنده عزم راسخ خلقمان در شرق کردستان در مسیر عملی مبارزاتی خویش است.

پس از آغاز جنبش انقلابی اجتماعی ژن، ژیان، آزادی، دیگر خلقمان در مسیر تحقق یک انقلاب قرارگرفته و لازم است با استواری و اراده شکست‌ناپذیر در میادین حضور یابد. نوروز نماد مبارزات تاریخی خلق‌مان است که هرساله به‌روز گشته و مطابق شیوه‌های مبارزاتی هرسال و در تطابق با نیازهای آزادیخواهانه شکوفا می‌گردد. تاوقتی که خلق کُرد تحت ستم بوده و با سیاست‌های بی‌رحمانه نسل‌کشی فرهنگی روبرو باشد، نوروز، بعنوان یک جنبش اجتماعی با هدف پیونددادن خلق به انقلاب نقش ایفا خواهد کرد. جشنی که یکایک خلق آزادیخواهمان را کنار هم می‌آورد، صفوف اتحاد آنها را در جریان انقلاب آزادیخواهی نیز مستحکم می‌سازد. جای شکی نیست که دیگر اعیاد نوروز ما تا رسیدن به آزادی کامل عادی نخواهد بود زیرا طبیعتا به نماد جنبش، انقلاب و مبارزات مبدل‌گشته. این جشن، تمرین تحت‌ستم‌ترین خلق برای بزرگترین آزمون انقلابی قرن‌ بیست‌ویکم است که آوازه جهانی یافته. نوروز، جشن گسترش و اوج مبارزاتی است که با هدف رهانیدن یک خلق در چنگال نسل‌کشی با ابعاد منطقه‌ای و جهانی تا به امروز تداوم‌یافته. نوروز یک بهار نه بلکه بهارهای زیبای آزادی برای خلق‌های تحت ستمی است که از سوی دول منطقه‌ای حاکم برکردستان و هژمونی‌های جهانی مورد بازیچه ستمگرانه قرارگرفته‌اند. اگر مبارزات و کارزارهای خلقمان آنقدر نیرو و قدرت در خود ایجاد نکند که در عمل آزادی و دمکراسی را حلول بخشد، نوروز واقعی شکل نخواهد گرفت.

در نوروز امسال، لازم است خلقمان در کنار همه خلق‌های ایران ثابت کنند که انقلاب اینبار در ایران و شرق کردستان نه همانند انقلاب‌های یکصد سال گذشته مردسالارانه، بلکه برمحوریت آزادی زنان شکل خواهد گرفت. خواه‌ناخواه خلق کُرد در شرق کردستان متأثر از موج انقلاب آزادیخواهی همه بخش‌های کردستان که برخاسته از مترقی‌ترین انقلاب عصر است، پیشاهنگی خلق‌های تحت ستم ایران را برعهده دارد. پاگذاشتن نظام حاکم به دوره سرکوب کامل و حذف همه دگراندیشان و توسل به راهکارهای خشن و اعدام نمی‌تواند خلق‌ها و خصوصا زنان را از طی مسیر آزادی بازدارد. زنان نیروی اصلی جنبش انقلابی هستند و در نوروز، بهار زنان نیرومندانه‌تر و باشکوه‌تر از گذشته تلألؤ نور آزادی خواهد بود. زنان ارمغان‌آور پرمعناترین پارادایم تحت عنوان «جامعه دمکراتیک و اکولوژیک مبتنی بر آزادی زن» هستند. هر انقلاب به یک نیروی نوین انسانی نیاز دارد تا بصورت بکر و معنادارتر از انقلابات گذشته در حد یک رنسانس ظهور کند و زنان همان نیروی معنابخش هستند. زنان کُرد که در سایه جنبش آزادیخواهی خلقمان فرصت حضور در تمامی عرصه‌ها را یافته‌اند، سرنوشت عصر نوین یعنی عصر دمکراسی خلق‌ها را تعیین می‌کنند. این بزرگترین وظیفه زنان، بصورت طبیعی به یکایک میهن‌دوستان اعم از زن و مرد بعنوان یک رسالت می‌رسد و سرپیچی از آن، آینده آزاد را به خطر خواهد انداخت. لذا نوروز فرصتی بزرگ برای محک‌زدن نیروی خلق‌ها، خصوصا زنان در آزمون آزادی و دمکراسی است. دوره‌ای از جنگ در خاورمیانه در جریان است که زنان بعنوان نیروی نوین انقلابات آزادیخواهی، یگانه نیروی بازدارنده ارابه جنگ دول و هژمونی‌های حاکم هستند.

به دلیل اینکه نوروز جشن مشترک خلق‌های ایران در طول تاریخ بوده، امروز می‌تواند نقش یک جنبش نمادین اجتماعی را ایفا کند که همه خلق‌ها را متحد و یکصدا سازد. نوروز در ایران، در آغاز بهار امسال تعیین‌کننده کیفیت سال مبارزاتی در راستای جنش انقلابی ژن، ژیان، آزادی خواهد بود پس لازم است همه بر اهمیت آن واقف باشند.

بایستی همگان خصوصا زنان و جوانان در نوروز امسال اوج‌گیری جنبش انقلابی اجتماعی را با هدف به سرانجام‌رساندن انقلاب ژن، ژیان،‌ آزادی، تحقق بخشند. سطح و حد ابراز وجود زنان در مراسم‌های جشن نوروزی امسال نباید تکرار سال گذشته بلکه متفاوت‌تر و قوی‌تر از آن باشد. عملکرد زنان و جوانان در کنارهم بعنوان اتحاد اجتماعی بایستی طوری باشد که هرگونه تسلیم‌پذیری در برابر سیاست‌های سرکوب‌گرانه رژیم را دچار هزیمت سازد.

ما، حزب حیات آزاد کردستان(پژاک) و جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان (کودار) ضمن تبریک عید باشکوه نوروز و جشن بهار آزادی به خلقمان و تمامی خلق‌های تحت ستم، خانواده‌های شهدا، رهبرآپو و نیروی فدایی گریلا، همگان را به میادین پرشکوه نوروزی فرامی‌خواهیم. باور داریم که خلقمان در شرق کردستان در کنار همه خلق‌های ایران در مسیر جنبش انقلابی ژن، ژیان، آزادی مشغول تحول تدریجی ذهنیت و تغییر فرهنگی هستند و این باارزش‌ترین دستاوردی است که مبارزات را روزبه‌روز تقویت می‌نماید. زنان و جوانان را امیدبخش‌ترین نیرو می‌دانیم که به همه خلق‌ها برای تداوم مبارزه قوت قلب می‌بخشند. بنابراین از همه خلقمان دعوت بعمل می‌آوریم که برای آزادی خویش و رهبرآپو شعار «با نوروز ژن، ژیان، آزادی پیش بسوی آزادی خلقها» به میادین نوروزی و بهار آزادی سرازیر شوند و با حضور باشکوه خویش سیاست‌های انکار و ستم و سرکوب و اعدام و نسل‌کشی دشمن را متوقف سازند. باور داریم که خلقمان فداکارترین خلق انقلابی است که قادر است همانند همیشه نوروز را به جشن مشارکت دمکراتیک برای رهایی از ستم و حصول آزادی کامل مبدل سازد. با طلیعه نوروز ژن، ژیان، آزادی، به آزادی نزدیک‌تر شویم.

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان (کودار)

۱۷ مارس ۲۰۲۴ برابر با ۲۷ ره‌شه‌مه ۲۷۲۴ کُردی