بیانیه پژاک

۷۸امین سالگرد تأسیس جمهوری کردستان برای خلق کُرد یک نقطه‌عطف تاریخی در مبارزات آزادیخواهانه است و انقلاب خلقمان در هر چهار بخش کردستان برای تحقق آرزوهای آن ادامه دارد. در چنین روزی تأسیس خودمدیریتی دمکراتیک کانتون جزیر در روژاوا هم برآوردن همان خواست آزادیخواهی خلقمان است. حزب حیات آزاد کردستان سالگرد تأسیس جمهوری کردستان و خومدیریتی کانتون جزیر را به خلقمان تبریک می‌گوید.

امروز مبارزات خلق‌کُرد در هرچهار بخش کردستان بر علیه فاشیسم و اشغالگری به اوج رسیده و دستاوردهای زیادی کسب شده است. اگرچه سیاست‌های نسل‌کشی فرهنگی و قتل‌عام‌های دشمنان در هرچهاربخش کردستان ادامه دارد، اما بیداری و هوشیاری خلق به درجه‌ای رسیده که می‌تواند تمامی تهدیدها را به فرصتی برای حصول آزادی و دمکراسی مبدل سازد. ۷۸امین سالگرد جمهوری کردستان درحالی است که به دلیل کسب دستاوردهای عظیم از سوی خلقمان و نزدیکی بیش از پیش به آزادی، دشمنان فاشیست با کینه و نفرت فزاینده‌تری برای نابودی موجودیت خلق کُرد به حملات بی‌رحمانه دست می‌زنند. لشکرکشی‌های دولت فاشیستی ترکیه به روژاوا و جنوب کردستان و حملات ظالمانه نظام ایران به کُردها سال جاری را به سال سرنوشت ساز مبدل ساخته است. در این بحبوحه، تنها وقتی می‌توان یاد و خاطره جمهوری کردستان را گرامی‌داشت که با مبارزات مداوم و اتحاد بیش از پیش خلقمان همه حملات نسل‌کشانه دشمن را دفع کنیم. آنچه در پی حملات ایران و ترکیه به انحاء مختلف جریان دارد، یک جنگ نسل‌کشانه است نه درگیری‌هایی معمولی. از مقابله با دشمن در حوزه دفاع مشروع تا ارتقای دستاوردهای ناشی از آزمون‌های سیاسی – دمکراتیک، یگانه راه، گسترش مبارزات در تمامی حوزه‌ها و ابعاد بصورت تمام‌عیار است. سکوت در قبال تجاوزگری‌های دشمن بی‌شک موجودیت خلقمان و تمامی دستاوردهای خلقمان از جمهوری کردستان تا به امروز را به خطر خواهد انداخت. تمام تلاش دشمنان این است که با گسستن روند اتحاد ملی خلق‌کُرد در همه بخش‌های کردستان، از تقویت روح مبارزه‌گری جهت رهایی از نسل‌کشی بشدت کاسته شود. قدرمسلم هم دیروز در قبال آزمون جمهوری کردستان و هم امروز در برابر جنبش آزادیخواهی خلق‌کُرد همچنان دست‌های مداخله‌گر برخی از دول هژمونی دسیسه‌گر جهت کمک به دشمنان خلقمان در کار است. لذا در بطن مبارزات امروز خلقمان، به یمن تقویت روح مبارزه‌گری تاریخ دیروز جمهوری کردستان نهفته است.

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)، ضمن تبریک به مناسبت ۷۸امین سالروز تأسیس جمهوری کردستان و نهمین سالگرد تأسیس خودمدیریتی کانتون جزیر به خلقمان، آزادیخواهان و زنان، از همه خلق بویژه در شرق کردستان دعوت بعمل می‌آورد که نسبت به خطرات فزاینده دشمن بیدار و هوشیار باشد. امروز حضور پرشور و انقلابی خلقمان در میادین می‌تواند قدرتمندانه تمامی نقشه‌ها و سیاست‌های دشمن برای تداوم نسل‌کشی را خنثی سازد. جمهوری کردستان در ۷۸ سال پیش و خودمدیریتی روژاوا، جنبش انقلابی ژن، ژیان، آزادی در شرق کردستان و استاتوی جنوب کردستان حاصل اتحاد خلق‌کُرد بوده‌اند که باید این شیوه مبارزه‌گری تقویت گردد.

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)

۲۲ ژانویه ۲۰۲۴ برابر با ۲ بهمن ۱۴۰۲